Skip to main content

FMGZ – Gratë dhe vajzat në Qendren Shendetësore në Freiburg e.V.

Ne jemi Qender Këshillimi dhe Informimi me qëllim qe të percjellim dhe informojmë gratë dhe vajzat në pyetjet e tyre rreth Shendetit dhe Semundjeve të ndryshme. Ne këshillojme gratë edhe ne Temat si p.sh. Gjinekologji, përmasat për ndalimin e sëmurjeve dhe terapi. Për vajza gjindet edhe Qendra për Këshillim per probleme ushqimore ,Vetëlendime, Depresione, Dashuri, Seksualitet, Menstruacione, e të tjera.. Ne ndhihmojmë edhe për gjetjen e Mjekut ose Terapistin/ Terapisten e posacëm.

FMGZ – Gratë dhe vajzat në Qendren Shendetësore në Freiburg e.V.

07 61 / 2 02 15 90
info@fmgz-freiburg.de
www.fmgz-freiburg.de

FrauenZimmer e.V. – Për vajzat dhe gratë qe mvaren nga Alkoholi dhe Droga

Ne ndhihmojmë Gratë dhe vajzat te cilat janë te rrezikuara ose edhe te mvarura nga Alkoholi, Barrnat e ndryshme dhe Droga. Poashtu ne keshillojmë grate dhe vajzat te cilat kanë probleme me ushqimin, ose edhe ato te cilat njohin dikë qe kanë te njejtin problem.

FrauenZimmer e.V. – Për vajzat dhe gratë qe mvaren nga Alkoholi dhe Droga
07 61 / 3 22 11
suchtberatung@frauenzimmer-freiburg.de
www.frauenzimmer-freiburg.de

Wildwasser e.V. – Qendra për informim dhe Këshillim kundër dhunes seksuale ndaj vajzave

Ne ndihmojmë vajzat dhe gratë te cilat kanë perjetuar dhunë seksuale në moshen e tyre femijërore apo rinore. Ne këshillojmë, përcjellim ato edhe në raste penale. Për ti ndaluar keto dhuna këshillojmë në shkolla dhe inkuadrojmë cdo herë personel të ri.

Wildwasser e.V. – Qendra për informim dhe Këshillim kundër dhunes seksuale ndaj vajzave

07 61 / 3 36 45
info@wildwasser-freiburg.de
www.wildwasser-freiburg.de

Frauenhorizonte e.V. – Kunder Dhunës seksuale

Ne ndihmojmë gratë dhe vajzat qe kane përjetuar Dhunë seksuale. Në rastet e vështira ju mund te na kontaktoni në cdo kohë. Ne u ofrojmë viktimave të Dhunës seksuale me plot besim se ceshtja e tyre do te mbese anonyme. Poashtu ofrojme terapi profesionale, ne cofte se është e duhur, ne percjellim Terapin socialo- psiqike.

Frauenhorizonte e.V. – Kunder Dhunës seksuale

07 61 / 2 85 85 85
info@frauenhorizonte.de
www.frauenhorizonte.de