Skip to main content

Basler 8 për Vajzat dhe Gratë

Në Basler 8 punojnë 4 Organizata ndër një Qati , me oferta speciale për vajza dhë gra. Ne iu qëndrojmë pranë vajzave dhe grave, dhe kërkesat e tyre janë ne qendër te vëmendjes së punes tonë. Për shembull e Drejta për Vetëvendosje, Integritetin fizik, ose edhe e Drejta e tyre e barabartë në Shoqeri.

Ne inkurajojmë vajzat dhe gratë ta ndertojnë dhe vendosin vetë Jeten e tyre. Secila vajzë dhe grua është e mirëseardhur ti perdori Ofertat tona. Për grupin e vajzave ofrojmë ,”Njohim-Rallyes”. Me Marrëveshje është e mundur qe në lokalet tona te Këshillohen poashtu edhe përkthimi në gjuhën amtare.

Mirë se vini në Basler 8!