Skip to main content

Neve na duhen përkrahjet e juaja, prandaj mirëpresim çdo dhuratë financiare.

Ju mund te dhuroni në:
Spendenkonto FMGZ
IBAN DE39 6805 0101 0002 0535 12
SWIFT-BIC: FRSPDE66XXX

Me fjalët: “Dhuratë për Basler 8 – për Vajza dhe Gra”