Skip to main content

FMGZ – Poradnia zdrowia dla dziewcząt i kobiet Freiburg e.V.

Nasza Poradnia służy opieką i pomocą dla kobiet i dziewcząt oraz informacją na temat schorzeń i zdrowia. Głównym zakresem Porad są tematy ginekologiczne, jak również antykoncepcja oraz możliwości leczenia lub terapii. Nasze porady dla dziewcząt dotyczą również zaburzeń w odżywianiu, autoagresji /samookaleczenia, depresji, spraw miłosnych i seksualnych oraz menstruacji. Polecamy wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów.

FMGZ – Poradnia zdrowia dla dziewcząt i kobiet Freiburg e.V.

07 61 / 2 02 15 90
info@fmgz-freiburg.de
www.fmgz-freiburg.de

FrauenZimmer e.V. – Poradnia dla kobiet i dziewcząt uzależnionych od narkotyków

Udzielamy porad kobietom i dziewczętom zagrożonym uzależnieniem lub uzależnionym od alkoholu, leków lub substancji narkotyzujących. Poza tym proponujemy porady dla kobiet i dziewcząt z zaburzeniami odżywiania, jak również żeńskim członkom rodziny osób uzależnionych.

FrauenZimmer e.V. – Poradnia dla kobiet i dziewcząt uzależnionych od narkotyków
07 61 / 3 22 11
suchtberatung@frauenzimmer-freiburg.de
www.frauenzimmer-freiburg.de

Wildwasser e.V. – Poradnia oraz punkt informacji o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej w stosunku do dziewcząt i kobiet

Dziewczętom i kobietom, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie lub okresie dorastania udzielamy pomocy w formie porad indywidualnych, zajęć grupowych, włącznie z pomocą prawną i asystą w procesie karnym. Poza tym, prowadzimy projekty prewencyjne w szkołach jak również szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników.

Wildwasser e.V. – Poradnia oraz punkt informacji o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej w stosunku do dziewcząt i kobiet

07 61 / 3 36 45
info@wildwasser-freiburg.de
www.wildwasser-freiburg.de

Frauenhorizonte e.V. – przeciw przemocy seksualnej

Pomagamy kobietom, które doznały przemocy seksualnej. W przypadkach nagłych jesteśmy osiągalni przez całą dobę.

Ofiarom przemocy seksualnej proponujemy bezpłatną i na życzenie anonimową, profesjonalną pomoc terapeutyczną w atmosferze zaufania oraz psychosocjalną opiekę w trakcie powrotu do zdrowia.

Frauenhorizonte e.V. – przeciw przemocy seksualnej

07 61 / 2 85 85 85
info@frauenhorizonte.de
www.frauenhorizonte.de