Skip to main content

مرکز بهداشتِ زنان و دختران

0761/2021590
info@fmgz-freiburg.de
www.fmgz-freiburg.de

مرکز بهداشتِ زنان و دختران

مرکز بهداشتِ با زنان و دختران در باره ی مسائل مربوط به
سلامتی مشاوره می کنند و آنها را آگاه می کنند. در صورت
درخواست کلا سهای آموزشی برای زنان برگزار می شود که
در مورد مسائل مربوط به زنان و پیشگیری از زایمان صحبت
میشود. همچنان در صورت درخواست کلا سهای آموزشی در
مدارس برای دختران برگزار می شود که به موضوعاتی مانند
عشق و تمایلات جنسی، قاعدگی، اختلالات تغذیه، افسردگی،
پیشگیری از خشونت و یوگا می پردازند. مرکز بهداشتِ زنان و دختران
دارای فهرست گسترد های از پزشکان و درمانگران است.

اتاق زنان – مرکز مشاوره اعتیاد برای زنان و دختران

0761/32211
suchtberatung@frauenzimmer-freiburg.de
www.frauenzimmer-freiburg.de

اتاق زنان – مرکز مشاوره اعتیاد برای زنان و دختران

اینجا از زنان و دختران معتاد به الکل، مواد مخدر و یا
دارو های مختلف ، اختلالات تغذیه و مشکلات ناشی
از مواد مخدرغیر قانونی حمایت می شود. علاوه بر آن
آموزش برای داوطلبین خیر خواه و مشاوره برای وابستگان
ارائه می شود.

مرکز مشاوره و اطلاعاتی ویلدواسردر برابر سوء استفاده
جنسی از دختران

0761/33645
info@wildwasser-freiburg.de
www.wildwasser-freiburg.de

مرکز مشاوره و اطلاعاتی ویلدواسردر برابر سوء استفاده
جنسی از دختران

این نهاد با مشاوره فردی و یا در شکل کلاس های
گروهی از دختران و زنانی که تجربه خشونت جنسی در
دوران کودکی و یا نوجوانی داشته اند حمایت می کند. برای
متخصصین و وابستگان، کلاس های مشاوره، جلسات
و کلاس های باز آموزی ارائه می شود همچنان پروژها ی پیشگیری در
مدارس متوسطه نیز برگزار می شود. در صورت ضرورت حتی در محکمه
جنایی شرکت می کنند.

افق زنان- علیه خشونت جنسی

0761/2858585
info@frauenhorizonte.de
www.frauenhorizonte.de

افق زنان- علیه خشونت جنسی

ما با زنان و دختران جوان که
از خشونت جنسی آسیب دیده
اند، حمایت میکنیم. تلفن تماس ما برای خشونت های جنسی حاد و فوری
شبانه روز در دسترس است. لطفا تماس بگیرید. درهمه مسایل و مشکلات
روانشناسان حرفه ای شما را همراهی میکند. این خدمات رایگان است.